Тамыз 2023 — Ultainasy.kz қоғамдық-саяси, ақпараттық-танымдық сайты

Патриот тұлғаны тәрбиелеу

Қазақтың бүгіні мен ертеңін, өрлігі мен ерлігін, төзімділігі мен мәрттігін жас ұрпаққа насихаттау жолында патриоттық тәрбиенің алатын орны ерекше. Қа

Read More